News

Hver dag går arbejdet med Verdensmålene fremad. Her finder du nyheder, historier og events om implementeringen af Verdensmålene i Grønland.

Verdensmål på Ilisimatusarfik

I perioden d. 21. - 23. marts 2023 har 7 ansatte fra vidt forskellige afdelinger og 9 studerende fra forskellige uddannelsesretninger været på workshop som en del af Ilisimatusarfiks fokus…

Den 8. marts - Kvindernes Internationale Kampdag

Af Naalakkersuisoq for Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen

Den 8. marts - Kvindernes Internationale Kampdag

Af Naalakkersuisoq for Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen

Miljødage i Ilulissat: Vi skal være opmærksomme på, at miljø ikke er lig med affald.

I dagene 4-8 oktober blev de årlige miljødage afholdt i Ilulissat. Fremtidens affaldshåndtering var øverst på dagsordenen, men ifølge Jakob Kofod, der er leder i Kommuneqarfik Sermersooqs…

42 grønlandske unge deltog i UNLEASH Greenland

42 grønlandske talenter var sammen med i alt 200 unge fra Arktis og Norden samlet i Nuuk, da UNLEASH Regional Innovation Lab Greenland 2022 blev afholdt for første gang 20.-26. august.…

UNLEASH afholder regionalt innovationsprogram i Grønland

UNLEASH afholder deres første regionale innovationsprogram i dagene 20.-27. august 2022 i Nuuk. UNLEASH Grønland er et innovationsprogram for 200 unge fra den arktisk-nordiske region…

TO UNGE GRØNLÆNDERE DELTOG I NORDISK UNGEMØDE

50 unge fra hele Norden var i oktober til Ungetræning i København, hvor de sammen udviklede spændende projekter på tværs af landene. Heriblandt deltog to unge grønlændere, Karen…

Gletsjermel - et nyt globalt gødningsmiddel?

Et forskningsprojekt vil undersøge om gletsjermel fra Grønland kan revitalisere udpint jord, hindre skovafbrændinger i troperne og samtidig skabe nye job i Grønland.

Nye satellitfotos offentliggjort

Satellitfotos over den isfrie del af det åbne land er frigjort

Miljøtema hos Sermitsiaq.AG

Mediehuset Sermitsiaq.AG udgiver temaavis om miljø og bæredygtighed

Landets første biodiversitetsstrategi er offentliggjort

Naalakkersuisut har vedtaget Grønlands første strategi for biodiversitetsområdet

Royal Arctic Line samarbejder om bæredygtig udvikling

I selskabets CSR-rapport 2020 er der beskrevet, hvordan rederiet arbejder med bæredygtig udvikling, og at fokus er på at nedbringe CO2-aftrykket.

Kortlægning af Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Kortlægning af initiativer, udfordringer og potentialer for fremtidig implementering af FN's SDG 2030 agenda i Grønland

BÆREDYGTIG UDVIKLINGSPULJE I AVANNAATA

Avannaata Kommunia har oprettet en pulje, der støtter bæredygtige indsatser, som bidrager til FNs Verdensmål.

Stor interesse for Verdensmålene hos grønlandske virksomheder

Mere end 25 virksomheder og organisationer har gennem det sidste år deltaget i CSR Greenlands træning i Verdensmål og bæredygtighed.

Grønland - verdens mest fysisk aktive land i 2030?

Grønlands Idrætsforbund har en vision om, at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030.

Skolekonkurrence afholdt til Børnenes Saligaatsoq 2020

Skoleelever har sendt deres forslag og idéer omkring affaldsområdet.

Vellykket lokalt samarbejde med Saligaatsoq 2020

Lokalt samarbejde afgørende for succes med et landsdækkende Saligaatsoq.

Substitution og recycling af fiskekar

Royal Greenland udvikler ny og mere bæredygtige metode for deres fiskekar ved at multiplastkar substitueres med monoplast kar, så de kan repareres og genanvendes.

Verdensmål skaber fokus på kompetenceudvikling og trivsel

Konceptet SULISA+, der har fokus på ledelseskompetencer, samarbejde, trivsel og fastholdelse blandt Royal Greenlands medarbejdere, fylder markant i 2020

Pisiffik sætter fokus på folkesundheden

I samarbejde med træningscoach og kostvejleder Laali Berthelsen, har Pisiffik sat fokus på viden om sunde råvarer, motion og gode madvaner.

Mind Your Own Business – verdensmål med til opstart af mikrovirksomheder

Mind Your Own Business tilbyder udviklingsforløb for unge drenge mellem 13 og 21 år i Grønland og Danmark. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra…

GrønlandsBANKEN som erhvervspartner til Mind Your Own Business

I efteråret 2020 stiller GrønlandsBANKEN for tredje gang erhvervsmentorer til rådighed for drenge, der vil lave en mikro-virksomhed.

Børnedemokrati i grønlandske boligområder

Pilotprojektet undersøger hvordan man kan inddrage børn og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder via børnedemokrati.

@TELE-POST fremmer digitale skaberkompetencer

TELE-POST ønsker at styrke næste generation med skaberkompetencer i en stadig mere digital verden. Børn og unge skal ikke udelukkende være superbrugere af de digitale løsninger, men…

Alternativ til de miljøvenlige plastikposer fra Brugseni

Brugseni tilbyder nu slidstærke og mere genanvendelige muleposer som et alternativ til de klimavenlige bæreposer i plastik.

Vis mere