News

Hver dag går arbejdet med Verdensmålene fremad. Her finder du nyheder, historier og events om implementeringen af Verdensmålene i Grønland.

Stor interesse for Verdensmålene hos grønlandske virksomheder

Mere end 25 virksomheder og organisationer har gennem det sidste år deltaget i CSR Greenlands træning i Verdensmål og bæredygtighed.

Grønland - verdens mest fysisk aktive land i 2030?

Grønlands Idrætsforbund har en vision om, at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030.

Grønland - verdens mest fysisk aktive land i 2030?

Grønlands Idrætsforbund har en vision om, at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030.

Skolekonkurrence afholdt til Børnenes Saligaatsoq 2020

Skoleelever har sendt deres forslag og idéer omkring affaldsområdet.

Vellykket lokalt samarbejde med Saligaatsoq 2020

Lokalt samarbejde afgørende for succes med et landsdækkende Saligaatsoq.

Substitution og recycling af fiskekar

Royal Greenland udvikler ny og mere bæredygtige metode for deres fiskekar ved at multiplastkar substitueres med monoplast kar, så de kan repareres og genanvendes.

Verdensmål skaber fokus på kompetenceudvikling og trivsel

Konceptet SULISA+, der har fokus på ledelseskompetencer, samarbejde, trivsel og fastholdelse blandt Royal Greenlands medarbejdere, fylder markant i 2020

Pisiffik sætter fokus på folkesundheden

I samarbejde med træningscoach og kostvejleder Laali Berthelsen, har Pisiffik sat fokus på viden om sunde råvarer, motion og gode madvaner.

Mind Your Own Business – verdensmål med til opstart af mikrovirksomheder

Mind Your Own Business tilbyder udviklingsforløb for unge drenge mellem 13 og 21 år i Grønland og Danmark. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra…

GrønlandsBANKEN som erhvervspartner til Mind Your Own Business

I efteråret 2020 stiller GrønlandsBANKEN for tredje gang erhvervsmentorer til rådighed for drenge, der vil lave en mikro-virksomhed.

Børnedemokrati i grønlandske boligområder

Pilotprojektet undersøger hvordan man kan inddrage børn og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder via børnedemokrati.

@TELE-POST fremmer digitale skaberkompetencer

TELE-POST ønsker at styrke næste generation med skaberkompetencer i en stadig mere digital verden. Børn og unge skal ikke udelukkende være superbrugere af de digitale løsninger, men…

Alternativ til de miljøvenlige plastikposer fra Brugseni

Brugseni tilbyder nu slidstærke og mere genanvendelige muleposer som et alternativ til de klimavenlige bæreposer i plastik.

Bæredygtigt papir og digitale løsninger hos Kalaallit Nunaanni Brugseni

Brugsenis tilbudsavis læses hverdag af flere 1000 mennesker i Grønland. Derfor mener vi det er vigtigt at de belaster miljøet mindst muligt.

Vis mere