Vores formål

Vi ønsker at udbrede kendskabet til Verdensmålene i Grønland, så endnu flere kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid her i landet. Verdensmålene ser vi som et værktøj til at skabe helhed og sammenhæng mellem indsatserne så vi bevæger os i samme retning. Det at arbejde effektivt med målene forudsætter, at så mange som muligt kender til dem - og at vi måler på effekten af vores indsats.

I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling i New York 17 nye bæredygtighedsmål frem mod 2030. De 17 verdensmål i 2030 agendaen er globale og gælder for alle lande. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er i sagens natur meget brede og overordnede, men giver alligevel nogle ret klare pejlemærker for de indsatser, og prioriteringer som verdenssamfundet er enige om at sætte på dagsordenen.

Disse målsætninger er også af stor interesse for dagens Grønland. Det handler blandt andet om børns rettigheder, uddannelse til alle, ligestilling, fredelige samfund og retssikkerhed, vand, energi, miljø og klima, gældsudvikling, bæredygtig ressourceudnyttelse og inklusiv vækst, social sammenhængskraft ved større reformer og forandringer i erhvervsstrukturen.

Anguniakkavut.gl er den nye nationale kommunikationsplatform for arbejdet med verdensmålene og bæredygtig udvikling her i landet. Her finder du den seneste information om arbejdet med SDG 2030 agendaen, officielle oversættelser af verdensmålene, designskabeloner til download mv. Portalen er udviklet og redigeres af Afdelingen for Landsplanlægning i Departementet for Finanser, med myndighedsansvaret for koordinering af arbejdet med overordnet bæredygtig udvikling i Selvstyret.

Den nye verdensmålsplatform formidler nyheder om de borgere, organisationer, virksomheder og myndigheder, der skaber bæredygtige løsninger – men også om de udfordringer, landet har med at nå målene. Portalen er en platform, hvor vi samler løsninger, eksempler og materialer til inspiration til alle, der gerne vil tage Verdensmålene til sig, hvad enten det er i privatlivet, skolen eller på arbejdet. Vi vil gøre det nemt for landets befolkning at orientere sig i og få kendskab til målene, og vi vil inspirere til handling lokalt, kommunalt og nationalt.

Anguniakkavut.gl er finansieret af midler på den danske finanslov bevilget til Danmarks Statistik kan yde bistand til, at Grønland udvikler og viser fremdrift på SDG indikatorer. Siden understøtter således den nationale opfølgning på SDG 2030 agendaen gennem visning af globale og nationale SDG 2030 indikatorer, der på sigt muliggør sammenligning af udviklingen imellem lande.