BÆREDYGTIG UDVIKLINGSPULJE I AVANNAATA

Avannaata Kommunia har oprettet en pulje, der støtter bæredygtige indsatser, som bidrager til FNs Verdensmål.

Avannaata ønsker at involvere og engagere lokalsamfundet i forbindelse med kommunens nye vision: ’Sammen om en bæredygtig udvikling’. Puljen kan søges at borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, socialøkonomiske virksomheder. Støtten skal gå til projekter, indsatser og aktiviteter, der har et almennyttigt formål. For at opnå støtte, skal projektet bidrage til at opfylde ét eller flere af FNs 17 Verdensmål.

”Vi glæder os til at modtage ansøgninger fra hele kommunen og er meget spændte på at se folks idéer. FNs Verdensmål handler både om miljøområdet, som eksempelvis grøn energi, genbrug og bæredygtig forvaltning af lokale fødevarer, men også socialområdet, som eksempelvis uddannelse, ligestilling og sundhed. Der er derfor mulighed for at søge støtte til mange forskellige projekter, der styrker lokalsamfundene og vores natur og miljø”, udtaler projektleder i bæredygtighedsafdelingen Maria Blichfeldt Petersen.

Video på Facebook

Bæredygtig udviklingspulje 2021

Du kan læse mere om denne i: www.avannaata.gl

Kampagnebilledet: