Kortlægning af Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Kortlægning af initiativer, udfordringer og potentialer for fremtidig implementering af FN's SDG 2030 agenda i Grønland

Proces og udarbejdelse

Til vintersamlingen 2021 blev der til Inatsisartut omdelt en Kortlægning af Verdensmålene for bæredygtig udvikling.  Rapporten udspringer af en forespørgselsdebat (EM2017/120) i Inatsisartut omkring, hvordan Grønland forholder sig til FN’s verdensmål og evt. kunne implementere disse. Naalakkersuisut har udarbejdet kortlægningen over nationale initiativer, udfordringer og potentialer for bæredygtig udvikling og fremtidige muligheder for at implementere og rapportere på verdensmålene. Kortlægningen giver overblik over, hvordan Grønland står i forhold til FN’s verdensmål, ved at se på eksisterende initiativer og projekter. Dertil peges der på en række anbefalinger til opfølgning og proces, med udgangspunkt i eksisterende initiativer og projekter.

Budskaber og anbefalinger

Kortlægningen viser helt overordnet, at Verdensmålene allerede i varierende grad er forbundet til eksisterende nationale initiativer. Der er dog behov for skærpet koordinering af indsatserne, både strategisk og operationelt, hvilket verdensmålene kan bidrage til at etablere. Verdensmålene besidder kort sagt et potentiale som ny forståelsesramme, der kan udfordre os til at etablere samarbejder og nye partnerskaber, og tænke nyt i forhold til de nutidige og fremtidige problemstillinger og muligheder, som Grønland står overfor.

Ansvar for opgaveløsning i forbindelse med forankring af bæredygtighedsinitiativer og implementering af målene, ligger som udgangspunkt hos fagdepartementerne. Det anbefales dog, at der sker en strategisk koordinering fra centralt regi, ved blandt andet at:

1)      at formidle verdensmålene og de officielle grønlandske ikoner og oversættelser af verdensmålene

2)      arrangere og formidle forskellige nationale events

3)      sikre visning af den statistiske fremdrift

4)      udarbejde læringsmateriale om verdensmålene

På denne baggrund anbefales det, at Naalakkersuisut bør følge op på kortlægningen ved at udarbejde en sammenhængende strategi for den videre implementering af verdensmålene. En sådan strategi på tværs af fagdepartementer og sektorer, har til formål at fastlægge de helt overordnede rammer og principper for det fremtidige arbejde, der skal sikre og understøtte bæredygtig udvikling i Grønland.

Find rapporten her (DK)

Find rapporten her (ENG)