News

Hver dag går arbejdet med Verdensmålene fremad. Her finder du nyheder, historier og events om implementeringen af Verdensmålene i Grønland.

TO UNGE GRØNLÆNDERE DELTOG I NORDISK UNGEMØDE

50 unge fra hele Norden var i oktober til Ungetræning i København, hvor de sammen udviklede spændende projekter på tværs af landene. Heriblandt deltog to unge grønlændere, Karen…

Gletsjermel - et nyt globalt gødningsmiddel?

Et forskningsprojekt vil undersøge om gletsjermel fra Grønland kan revitalisere udpint jord, hindre skovafbrændinger i troperne og samtidig skabe nye job i Grønland.

Gletsjermel - et nyt globalt gødningsmiddel?

Et forskningsprojekt vil undersøge om gletsjermel fra Grønland kan revitalisere udpint jord, hindre skovafbrændinger i troperne og samtidig skabe nye job i Grønland.

Nye satellitfotos offentliggjort

Satellitfotos over den isfrie del af det åbne land er frigjort

Miljøtema hos Sermitsiaq.AG

Mediehuset Sermitsiaq.AG udgiver temaavis om miljø og bæredygtighed

Landets første biodiversitetsstrategi er offentliggjort

Naalakkersuisut har vedtaget Grønlands første strategi for biodiversitetsområdet

Royal Arctic Line samarbejder om bæredygtig udvikling

I selskabets CSR-rapport 2020 er der beskrevet, hvordan rederiet arbejder med bæredygtig udvikling, og at fokus er på at nedbringe CO2-aftrykket.

Kortlægning af Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Kortlægning af initiativer, udfordringer og potentialer for fremtidig implementering af FN's SDG 2030 agenda i Grønland

BÆREDYGTIG UDVIKLINGSPULJE I AVANNAATA

Avannaata Kommunia har oprettet en pulje, der støtter bæredygtige indsatser, som bidrager til FNs Verdensmål.

Stor interesse for Verdensmålene hos grønlandske virksomheder

Mere end 25 virksomheder og organisationer har gennem det sidste år deltaget i CSR Greenlands træning i Verdensmål og bæredygtighed.

Grønland - verdens mest fysisk aktive land i 2030?

Grønlands Idrætsforbund har en vision om, at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030.

Skolekonkurrence afholdt til Børnenes Saligaatsoq 2020

Skoleelever har sendt deres forslag og idéer omkring affaldsområdet.

Vellykket lokalt samarbejde med Saligaatsoq 2020

Lokalt samarbejde afgørende for succes med et landsdækkende Saligaatsoq.

Substitution og recycling af fiskekar

Royal Greenland udvikler ny og mere bæredygtige metode for deres fiskekar ved at multiplastkar substitueres med monoplast kar, så de kan repareres og genanvendes.

Verdensmål skaber fokus på kompetenceudvikling og trivsel

Konceptet SULISA+, der har fokus på ledelseskompetencer, samarbejde, trivsel og fastholdelse blandt Royal Greenlands medarbejdere, fylder markant i 2020

Pisiffik sætter fokus på folkesundheden

I samarbejde med træningscoach og kostvejleder Laali Berthelsen, har Pisiffik sat fokus på viden om sunde råvarer, motion og gode madvaner.

Mind Your Own Business – verdensmål med til opstart af mikrovirksomheder

Mind Your Own Business tilbyder udviklingsforløb for unge drenge mellem 13 og 21 år i Grønland og Danmark. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra…

GrønlandsBANKEN som erhvervspartner til Mind Your Own Business

I efteråret 2020 stiller GrønlandsBANKEN for tredje gang erhvervsmentorer til rådighed for drenge, der vil lave en mikro-virksomhed.

Børnedemokrati i grønlandske boligområder

Pilotprojektet undersøger hvordan man kan inddrage børn og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder via børnedemokrati.

@TELE-POST fremmer digitale skaberkompetencer

TELE-POST ønsker at styrke næste generation med skaberkompetencer i en stadig mere digital verden. Børn og unge skal ikke udelukkende være superbrugere af de digitale løsninger, men…

Alternativ til de miljøvenlige plastikposer fra Brugseni

Brugseni tilbyder nu slidstærke og mere genanvendelige muleposer som et alternativ til de klimavenlige bæreposer i plastik.

Bæredygtigt papir og digitale løsninger hos Kalaallit Nunaanni Brugseni

Brugsenis tilbudsavis læses hverdag af flere 1000 mennesker i Grønland. Derfor mener vi det er vigtigt at de belaster miljøet mindst muligt.

COVID19, verdensmål og et Grønland frit for korruption

Transparency International Greenland

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq mødes med topembedsmand fra FN

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq mødtes tirsdag den 2. september 2020 med Jens Christian Wandel, til en snak om verdensmål og COVID19. Jens Christian Wandel er…

SDG 2030 agenda indgår i modernisering af planloven

SDG 2030 agendaen danner inspirations- og metodegrundlag for en systematisk gennemgang af planloven til brug for en kommende revision og modernisering af lov om planlægning og…

ESA forskningsstøtte til Grønland i nyt satellitprojekt om overfladevand

Grønland er et af 5 lande, der er udvalgt til at deltage som eksempel i et nyt 2-årigt forskningsprojekt om kortlægning af overfladevandressourcer finansieret af ESA (European Space…

Norden - verdens mest bæredygtige region?

De nordiske lande bliver enige om en ambitiøs aftale og plan for det nordiske samarbejde omkring bæredygtig udvikling i den nye Vision 2030.

Sermersooq etablerer ny digital borgerinddragelsesplatform: Kommuneqarfiga

Kommuneqarfik Sermersooq har etableret en digital platform, til sikring af maksimal borgerinddragelse, også blandt kommunens borgere som bor udenfor Nuuk By. Her kan man komme…

Debat om Grønlands fremtid på Facebook

Ny facebookside fra Afdelingen for Forfatning i Departementet for Finanser vil sikre debat om arbejdet med en ny forfatning og alt der binder og samler os som nation.

Kortlægning af SDG 2030 initiativer

Ny rapport kortlægger eksisterende SDG 2030 initiativer og giver et bud på hvordan SDG 2030 agendaen kan implementeres i Grønland.

International geodatapris til Naalakkersuisut

Naalakkersusut’s National Strategi for Geodata 2018-2021 for det strategiske arbejde med geodata og bæredygtig samfundsudvikling.

Digitalisering via nyt ESDH system muliggør nye data på socialområdet

Nyt fælles sagsbehandlingssystem på socialområdet sikrer fremtidig indsamling af data til SDG 2030 indikatorer.

Ny satellitkortlægning i det åbne land

Ny landkortlægning skaber grundlag for en bæredygtig forvaltning af det åbne land.

Naturens superhelte

Superhelte er med til at kommunikerer, hvordan vi bedre kan passe på vores natur.

SDG 2030 sikrer lokal involvering i Tasiilaq

“Vi samarbejder i Tasiilaq” - et SDG-2030 baseret samskabende forløb til understøttelse af udviklingen af gode livsvilkår og bæredygtige liv, for børn og unge i Tasiilaq distrikt.…

Klimaportal formidler klimaudfordringer

På climategreenland.gl kan du holde dig opdateret om klimatilpasning.

Kortlægning af Nordiske kommuner og SDG 2030 agendaen

Nordisk rapport om nordiske kommuners arbejde med verdensmålene.

Nationale sektorplaner koordineres med verdensmålene

SDG 2030 agendaen implementeres i arbejdet med nationale sektorplaner

Vis mere