Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 7 handler om at give alle lige adgang til pålidelig, moderne og bæredygtig energiforsyning, skabt gennem anvendelse af rene brændstoffer. Energieffektiviteten skal forbedres og teknologien på området øges gennem forskning.

Grønland rummer enorme vandkraftpotentialer, der sammen med bl.a. vind- og solenergi på sigt gør det muligt at forsyne alle borgere og erhverv med billig og ren energi. Sektorplanen for energi- og vandforsyning lægger hovedlinjerne for Naalakkersuisuts arbejde og prioriteringer for den offentlige forsyning af energi og vand. Sektorplanen indeholder tre overordnede målsætninger: 1) Lavere priser på el og vand; 2) Grøn energi overalt, hvor det er muligt; 3) Modernisering af energisystemet.

Forsyning af energi og vand er en helt grundlæggende del af infrastrukturen, og forudsætningen for såvel hele den moderne livsstil som for erhvervsudviklingen. Det er Naalakkersuisuts klare mål, at offentlig energi og vandforsyning skal være både pålidelig, tilgængelig og økonomisk fordelagtig for alle borgere og erhverv. Det langsigtede mål er, at energiproduktion baseret på fossile brændstoffer skal erstattes af vedvarende energi, hvor dette ikke allerede er sket. Midlerne er vandkraft, vind, sol, brint m.m. samt teknologisk optimering af det samlede energisystem.

Globalt sker der en udvikling, hvor løsninger til vedvarende energi bliver billigere, mere pålidelige og mere effektive hver dag. Vores aktuelle afhængighed af fossile brændstoffer er uholdbar og skadelig for planeten, hvorfor vi er nødt til at ændre den måde, vi producerer og forbruger energi på. Implementering af disse nye energiløsninger så hurtigt som muligt er vigtigt for at imødegå klimaændringer, som en af de største trusler mod vores egen overlevelse.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug
Kilde: Grønlands Statistik

  1. 2013 (16 %)
  2. 2014 (17 %)
  3. 2015 (18 %)
  4. 2016 (17 %)
16 %17 %18 %17 %

Global indikator (7.2.1) Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 5 delmål til verdensmål 7 om bæredygtig energi.

Delmål 7.1 – Giv alle adgang til moderne energi

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

Delmål 7.2 – Forøg andelen af vedvarende energi globalt

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Delmål 7.3 – Fordobl energieffektiviteten

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Delmål 7.a – Styrk adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren energi

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Delmål 7.b – Udvid og opgradér infrastruktur for at levere bæredygtig energi i udviklingslandene

Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

Change language

Luk