International geodatapris til Naalakkersuisut

Naalakkersusut’s National Strategi for Geodata 2018-2021 for det strategiske arbejde med geodata og bæredygtig samfundsudvikling.

Naalakkersuisut har i den Nationale Strategi for Geodata 2018-2021 valgt bæredygtig udvikling som et af fem overordnede strategiske mål for den videre udvikling af geodataområdet. Der er et stort samfundsmæssigt potentiale for at anvende geodata og arbejdet med at skabe en større sammenhæng på geodataområdet i Grønland resulterede i 2018 i en international GIS pris fra det anerkendte Esri i USA.

Som motivering for tildeling af prisen blev arbejdet med at involvere brugerne og tænke på tværs i helhedsorienterede løsninger vægtet. På NunaGIS kan du læse mere om prisen og den Nationale Strategi for Geodata 2018-2021.

Afdelingen for Landsplanlægning på e-mail: landsplan@nanoq.gl