Samarbejde med Danmarks Statistik om udvikling af indikatorer

Danmarks Statistik vil bistå Grønland med rådgivning og vejledning omkring udvikling af statistik og SDG indikatorer.

Som en støtte til Grønlands arbejde med statistik og udvikling af SDG 2030 indikatorer har den danske regering i 2019-2023 afsat samlet 4 millioner kr. til at Danmarks Statistik kan yde rådgivning til Grønland. Det er foreløbigt aftalt, at en del af midlerne anvendes til at etablere en platform for arbejdet med SDG 2030 agendaen og dermed en infrastruktur til visning af statistik og SDG 2030 indikatorer her på www.anguniakkavut.gl.

Samarbejdet mellem Danmarks Statistik, Departementet for Finanser og Grønlands Statistik forventes derudover, at fokusere på, hvordan det grønlandske samfund bedre kan blive i stand til at indsamle globale indikatorer samt udvikle nye nationale indikatorer - eksempelvis som led i den nationale sektorplanlægning.

Statistikchef Anders Blaabjerg i Grønlands Statistik via e-mail: alba@stat.gl
Kontorchef Henrik Bang i Danmarks Statistik via e-mail: hbg@dst.dk