Nationale sektorplaner koordineres med verdensmålene

SDG 2030 agendaen implementeres i arbejdet med nationale sektorplaner

Den nationale opfølgning og implementering af SDG 2030 dagsordenen kan med fordel tæt koblet til det allerede igangværende arbejde med at udvikle fællesoffentlige, nationale sektorplaner. Derved sikres at bæredygtig udvikling er udgangspunktet og indgår som en integreret del af strategierne på alle sektorområder.

Som beskrevet i Landsplanredegørelse 2015 ”Den nødvendige koordinering” er sektorplanlægningen en central komponent i landsplanlægningen indeholdende (for hver enkel sektor) Naalakkersuisuts mål for den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. På den måde afspejler den samlede sektorplanlægning landets geografiske struktur og udfordringer og giver samtidig et bud på, hvordan udviklingspotentialerne kan realiseres. Sektorplanerne afspejler også - og er koordineret med - de regionale udfordringer som kommunerne arbejder med i den fysiske planlægning i kommuneplanen.

Der er mange fordele ved strategisk at koble og integrere arbejdet med bæredygtig udvikling tæt sammen med den fysiske planlægning og plansystemet. Planloven etablerer ét nationalt, logisk, sammenhængende system fra et nationalt strategisk niveau helt ned til den enkelte arealtildeling eller byggetilladelse i kommunerne,

Ved at anvende og udbygge det eksisterende undgås udvikling af parallelle ikke sammenhængende systemer. De enkelte sektorområder vil kunne finde inspiration til national målsætning for deres områder i verdensmålene. Det samme gør sig gældende for det datagrundlag, der ligger bag eller under de enkelte sektorplaner. Når det giver mening vil man kunne skele til de globale indikatorer og måske indarbejde relevante globale indikatorer som vigtige datasæt.

Nunagiss kan du læse mere om arbejdet med de nationale sektorplaner og SDG 2030 agendaen.

Afdelingen for Landsplanlægning på e-mail: landsplan@nanoq.gl