Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mål 9 handler om, at der så vidt muligt etableres pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, der kan sikre rammerne for inkluderende og bæredygtig industrialisering. Små- og mellemstore virksomheder skal have adgang til finansielle tjenesteydelser, så iværksætteri og innovation har de bedste forudsætninger, og alle skal have adgang til informations- og kommunikationsteknologi.

For Naalakkersuisut er det vigtigt at arbejde for en infrastruktur, der kan fremme generel vækst i samfundet, og dermed bidrage til en flerstrenget erhvervsstruktur, der giver plads til innovative ideer og nye erhvervsmuligheder. Det er vigtigt her i landet, såvel som på verdensplan, at sikre bæredygtig infrastruktur og industri. Det betyder, at de nuværende og fremtidige anlæg og industrier skal indrettes mere effektivt og energibesparende. Den grønlandske infrastruktur er desværre i høj grad defineret af historiske beslutninger, og mindre grad af nutidens og fremtidens udfordringer.

Naalakkersuisut har derfor prioriteret etablering af lufthavnsanlæg, som skal gøre infrastrukturen mere sammenhængende – og som i højere grad også understøtter fremtidige udviklingspotentialer. En bedre og billigere infrastruktur kan være med til at øge produktiviteten og konkurrenceevnen. Dertil kan det i nogle tilfælde også være med til at bane vej for nye erhvervsmuligheder, særligt inden for turisme og råstofområdet.

De seneste år er der med etablering af nye søkabler sket en betydelig forbedring af teleinfrastrukturen i Grønland. Verdensmålene tilstræber, at der tilbydes adgang til internettet til en overkommelig pris i 2030. Over 99 % af befolkningen i Grønland bor i bosteder med adgang til telekommunikation (mobiltelefoni og internet), hvoraf 92 % har adgang til hurtigt internet. 88 % af befolkningen har adgang til internettet i hjemmet, mens yderligere 4 % af befolkningen har adgang til internettet andre steder.

På verdensplan er der en erkendelse af, at en velfungerende og robust infrastruktur er fundamentet for ethvert vellykket samfund. For at imødekomme fremtidige udfordringer skal vores industrier og infrastruktur opgraderes. Til dette er vi nødt til at fremme innovative bæredygtige teknologier og sikre lige og universel adgang til informations- og finansmarkeder. Dette vil skabe velstand, skabe job og sikre, at vi bygger stabile og velstående samfund over hele kloden.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Godsmængder efter fragtvej (1.000 Kubikmeter)
Kilde: Grønlands Statistik

  1. Til Grønland
  2. Fra Grønland
01002003004005002010201120122013201420152016201720182019

Global indikator (9.1.2) Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform

Beskætigelse i industrien (Aflønning af ansatte i industrien over ansatte i alt)
Kilde: Grønlands Statistik

  1. Grønland
  2. Gennemsnit for de øvrige nordiske lande (Danmark, Finland, Åland, Island, Norge og Sverige)
02,557,51012,51520142015201620172018

Global indikator (9.2.2) Beskæftigelse i fremstillingsindustrien som andel af den totale beskæftigelse.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 8 delmål til verdensmål 9 om industri, innovation og infrastruktur.

Delmål 9.1 – Byg bæredygtig og robust infrastruktur

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Delmål 9.2 – Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Delmål 9.3 – Øg små virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

Delmål 9.4 – Opgradér alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Delmål 9.5 – Styrk forskning, og opgradér industriteknologi

Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

Delmål 9.a – Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene

Der skal faciliteres en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklingsøstater.

Delmål 9.b – Støt national teknologiudvikling og forskning i udviklingslandene

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

Delmål 9.c – Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi

Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

Change language

Luk