SDG 2030 sikrer lokal involvering i Tasiilaq

“Vi samarbejder i Tasiilaq” - et SDG-2030 baseret samskabende forløb til understøttelse af udviklingen af gode livsvilkår og bæredygtige liv, for børn og unge i Tasiilaq distrikt.

“Vi samarbejder i Tasiilaq” (“Tasiilami Suleqatigiippugut”), er et otte-årigt lokalt funderet udviklingsforløb i Tasiilaq, baseret på Kommuneqarfik Sermersooqs SDG-ramme for kommunens strategiske udvikling. Forløbet er borgerstyret, hvor Lokaludvalget står i spidsen for den retning byen skal udvikles i. Målet er at skabe bedre og mere bæredygtige livsvilkår for børn og unge i Tasiilaq. Når man arbejder med SDG-målene som ramme betyder dette, at arbejdet tager fat mange forskellige steder, og kobler områder sammen, som ellers ofte holdes adskilt fra hinanden.

Det betyder, at der fx. samarbejdes med Lokaludvalget, Igdlo (Ungdommens Kulturhus), foreninger i byen, afdelinger af forvaltningen, skolen, ildsjæle, sundhedsvæsenet, kontakter i Nuuk og i Danmark. Og det betyder at områder som undervisning, sikkerhed i byen, sneugler, bæredygtige boliger, tidlig indsats for unge mødre, bæredygtig byudvikling, talentpleje, udvikling af nye erhverv osv. altsammen hører til i udviklingsarbejdet. Der er udarbejdet et idekatalog over ideer og initiativer man kan forestille sig vil være nyttige og/eller nødvendigt.

I Kommuneqarfik Sermersooq arbejder man ud fra en borgerinddragelsesstrategi blandt andet ved hjælp af den digitale borgerinddragelsesplatform Kommunefiga. Borgernes medindflydelse er med til at sikre kvaliteten i beslutninger, der har direkte eller inddirekte indflydelse på borgernes hverdag. Tasiilami Suleqatigiippugut arbejder, som en selvfølge, med at udbrede anvendelsen af Kommunefiga-platformen i Tasiilaq distriktets lokaludvikling. Vi ser såvel bogerinddragelsesstrategien og Kommunefiga, som elementer der støtter op om en realisering af SDG-mål 17 - partnerskab for handling.

Programleder Pernille Thorup på e-mail: pernille@susnow.gl