Skolekonkurrence afholdt til Børnenes Saligaatsoq 2020

Skoleelever har sendt deres forslag og idéer omkring affaldsområdet.

Til skolekonkurrencen kunne skoleklasser vinde pengepræmie for deres gode forslag og idéer til affaldsområdet. Skoleklasserne skulle bidrage til med mulige løsningsforslag til én af følgende kategorierne:

  • Affaldssortering
  • Affaldshåndtering
  • Genbrug af affald
  • Minimering af brug af plastik
  • Minimering af affald i naturen
  • Indsamling af affald i havet

Vinderne på kysten blev Prinsesse Margrethe Skolen, hvor Departementet for Forskning og Miljø har støttet med pengepræmie. I Nuuk havde hvert skole fået tildelt en kategori, som skoleeleverne skulle arbejde med og bidrage til ideer indenfor. Nuuk Lokaludvalg donerede pengepræmier til hvert skole og én skoleklasse fra hver skole blev udvalgt som vindende klasse.

CSR Greenland er nu påbegyndt et arbejde med at udarbejde forslagene om til anbefalinger, så interessenter på miljøområdet kan få hørt børnenes ønsker på affaldsområdet.