Kommuneqarfik Sermersooq udarbejder ”Verdensmålsstrategi for bæredygtig udvikling”

Ny verdensmålsstrategi tager udgangspunkt i SDG 2030 agendaen og er med til at sikre en sammenhæng i indsatser på tværs af kommunens forvaltninger

Hovedstadskommunen har i deres ”Verdensmålsstrategi for bæredygtig udvikling” valgt, at SDG 2030 agendaen skal danne fundamentet for de næste mange års strategiske indsatser og prioriteringer i kommunen. Med strategien ønsker kommunen at skabe en større grad af helhed og sammenhæng på tværs af kommunens forvaltningsområder.

Et langsigtet og tværgående arbejde med temaerne skal således bidrage til både bæredygtig og sammenhængende vækst og velfærd i Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunen har allerede udvalgt en række verdensmål som prioriterede i strategiperioden og målretter dets indsatser mod disse.

Kommuneqarfik Sermersooq på e-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl