Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq mødes med topembedsmand fra FN

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq mødtes tirsdag den 2. september 2020 med Jens Christian Wandel, til en snak om verdensmål og COVID19. Jens Christian Wandel er til daglig topembedsmand i FN med ansvar for implementering af SDG 2030 agendaen og opfølgning på COVID19 i FN systemet.

Vittus Qujaukitsoq indledte mødet med at give en status på arbejdet med SDG 2030 agendaen og bæredygtig udvikling i Grønland samt de økonomiske udfordringer i kølvandet på COVID19.

Fra sin position i FN kunne Jens Christian Wandel på mødet give en række interessante perspektiver på arbejdet med SDG 2030 agendaen set i relation til den verdensomspændende COVID19 pandemi. Alle lande i verdenen er påvirket af epidemien – økonomisk, samfundsmæssigt og menneskeligt. Mere end nogensinde før er det vigtigt, at landene finder nogle bæredygtige langsigtede løsninger på de udfordringer vi globalt står overfor og ikke blot hurtige ikke-langsigtede beslutninger.

Globalt tegner der sig det billede, at nye investeringer i digitalisering og IT infrastruktur er essentielle og afgørende for at lande kan gøre sig mere uafhængige og resiliente ift. at blive påvirket af COVID19. Der ligger et stort return-on-investment potentiale i at lande gør sig uafhængige af eksempelvis fysiske møder etc. Derudover har COVID19 gjort lighedsproblematikker mere aktuelle end nogensinde før og her forudser Jens Christian Wandel, at for at kunne opretholde stabile samfund gør verdens lande klogt i at prioritere et arbejde med lighed højere i fremtiden.

Jens Christian Wandel også nogle positive budskaber til Grønland og så nogle nye muligheder for Grønland på trods af at krisen langtfra er overstået. Han pegede her på, at der globalt findes en række grønne investeringsfonde som det vil være oplagt for Grønland, at forsøge at tiltrække og rette henvendelse til. Her bliver det vigtigt, at Grønland fortsat kommunikerer om vores arbejde SDG 2030 agendaen og sikrer, at der sker en systematisk implementering af SDG 2030 agendaen med indsamling og opfølgning på globale indikatorer.

Det helt overordnede budskab fra topembedsmanden var, at Grønland er på rette vej og skal fastholde den åbenhed og transparens omkring arbejdet med verdensmålene som vi har haft hidtil og som eksempelvis SDG 2030 platformen anguniakkavut er et udtryk for.

Der blev også tid til at vende det 8-årige projekt som Jens Christian er involveret i gennem Sustainablenow. I projektet: Vi står sammen i Tasiilaq er SDG 2030 agendaen det centrale værktøj til at sikre lokalt ejerskab og forankring af ny bæredygtig udvikling. Der var på mødet enighed om, at dele viden og erfaringer i fremtiden og i fællesskab søge at koordinere det nationale arbejde med SDG 2030 agendaen med et lokalt funderet initiativ som Vi står sammen i Tasiilaq.

Læse mere om projektet i Tasiilaq.

Departementet for Finanser på e-mail: oed@nanoq.gl