SDG-topmøde 2023: Verdensledere samles for at fremskynde handling på verdensmålene

FN's årlige Generalforsamling er en begivenhed af global betydning, hvor verdens stats- og regeringsledere fra FN’s 193 medlemslande samles for at diskutere internationale udfordringer. Årets 78. topmøde var særligt bemærkelsesværdigt, da der var topmøde om FN’s 17 verdensmål, som fandt sted fra den 18. til den. september 2023 i FN’s hovedkvarter i New York. Dette topmøde betragtes som det mest centrale i generalforsamlingens højniveau-uge.

SDG-topmøde: Halvvejs mod 2030

I 2015 vedtog medlemslandene i FN 2030-agendaen for bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål – også kaldet SDG’erne. Verdensmålene er universelle og forpligter alle medlemslande til at bidrage til opnåelsen af målene. I år er vi halvvejs mod 2030-agendaen, hvilket SDG-topmødet markerer. SDG-topmødet i 2023 er det andet opfølgningsmøde, efter det første blev afholdt i 2019. Under dette års møde blev der evalueret, hvordan det er gået med at implementere verdensmålene indtil nu. Selvom vi nu er halvvejs, er det kun 15 % af verdensmålene, der er på rette kurs, mens mange bevæger sig i den modsatte retning.

Læs 2030-agendaen her. (ENG)

En skærpet indsats for 2030-agendaen

Under Generalforsamlingen blev verdensledere enige om at skærpe indsatsen for opnå 2030-agendaen øjeblikkeligt. For at verdensledere skal kunne efterleve verdensmålene inden 2030, skal der ske hurtig handling. Dette blev tydeliggjort i udkastet til den politiske erklæring, hvor verdensledere understreger deres fælles ansvar. I erklæringen fokuseres der særligt på finansiering til udviklingen og landenes forpligtigelse til at forbedre udviklingslandes adgang til midler for bæredygtig udvikling. FN's generalsekretær António Guterres fremhævede betydningen af denne forpligtelse og påpegede, at det kan have en positiv indvirkning på implementering af verdensmålene.

Læs mere om Forende Nationers 78’ne Topmøde her.

Change language

Luk