Satellitkortlægning af kystnære områder og skær

Der afsættes et beløb fra Nordatlantpuljen for delvis kortlægning af den Grønlandske kyst

Livet imellem land og hav er mangfoldigt her i Grønland, hvor kystnær sejlads fylder meget iblandt grønlandske folk som en hovedsagelig del af infrastrukturen, som i erhvervslivet og i fritidsinteresse.

Kystlivet gælder for hele landet som, sætter flere af verdensmålene i kombination at målrette efter, som også gør det kan blive svært at balancere og tvinger til prioritering om at opnå målene. Se SDG-rapporten her. (4.57 MB)

Grønland holder titlen som verdens største ø, der udgør som et helt land i flere regioner. Kystlinjen kan være et uendeligt udforskningsområde, hvor landet varierer meget miljømæssigt og hvor der kan findes en stor biodiversitet. I forbindelse med smeltende indlandsis i takt med den globale opvarmning, er der et ændrende landskab. Ikke mindst om dét, er befolkningen historisk set og i moderne tider et nomadefolk, der er velkendte som der har erhvervet sig og bruger fritiden med fiskeri og fangst, som kombinerer infrastrukturen både på land og til havs om frosten er der eller ej.

Afsat beløb

Det kræves derfor stort arbejdsbyrde at kortlægge hele kystlinjen og farvand. Satellitteknologi har gjort det mulig at kortlægge noget nemmere, men også afhængigt af selve satellitten. Geodatastyrelsen har i år offentliggjort information om at, 4,4 millioner i danske kroner fra Nordatlantpuljen bliver afsat på Finansloven i perioden 2023-2024, til midler at få kortlagt delvis af det grønlandske kystlinje og skær.

Se artiklen fra Geodatastyrelsen her.

Dette kan betyde at der kan gennemføres en delvis kortlægning af de kystnære områder, som gør at man kan producere hjælpeværktøj til redningsberedskabet Search And Rescue, SAR, i området og øge sejladssikkerheden i det maritime miljø.

Kortlægning bliver mere nødvendig i takt med vinterhavisen bliver mindre igennem tid og, åbner op for mere skibssejlads. Geodatastyrelsen arbejder i forvejen med at fremstille søkort over sejlruterne imellem havne.