Ny Arktisk Strategi og SDG 2030

SDG 2030 agendaen vil danne grundlag for arbejdet med at udvikle en ny arktisk strategi for Kongeriget Danmark.

Kongeriget Danmarks nuværende Strategi for Arktis 2011-2020 udløber og en ny Arktisk Strategi 2021-2030 er under udarbejdelse. Med den nye arktiske strategi arbejdes for, at FN’s verdensmål i stigende grad udgør en referenceramme for arbejdet.

Det er en vigtig prioritet for den arbejdet med den arktiske strategi, at udviklingen i Arktis sker til gavn for regionens indbyggere. Inden for rammerne af Arktisk Råd fremmer kongeriget denne tilgang bl.a. ved at sikre inddragelse af ”permanent participants” i Rådets arbejde samt prioritere bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis.

Departementet for Udenrigsanliggender på e-mail: nap@nanoq.gl

Change language

Luk