Nordisk Ekspertgruppe for bæredygtig udvikling

Nordisk ekspertgruppe sætter fokus på SDG 2030 og koordinerer arbejdet med bæredygtig udvikling i arbejdsgrupperne under Nordisk Ministerråd.

I det nordiske samarbejde under Nordisk Ministerråd søges SDG 2030 agendaen indarbejdet i arbejdet med at sikre en bæredygtig udvikling. I 2016 blev der nedsat en ekspertgruppe for bæredygtig udvikling bestående af repræsentanter fra alle de nordiske lande til at koordinere dette arbejde. Grønland er repræsenteret i ekpertgruppen ved Afdelingen for Landsplanlægning i Departementet for Finanser.

Arbejdet har bl. a. resulteret i i det nordiske program Generation 2030, hvor der sættes fokus på mål 12: Bæredygtig forbrug og produktion samt de unge og næste generation. Læs mere om det nordiske samarbejde om SDG 2030 agendaen på Nordisk Ministerråds hjemmeside www.norden.org.

Afdelingen for Landsplanlægning via e-mail: landsplan@nanoq.gl