Miljødage i Ilulissat: Vi skal være opmærksomme på, at miljø ikke er lig med affald.

I dagene 4-8 oktober blev de årlige miljødage afholdt i Ilulissat. Fremtidens affaldshåndtering var øverst på dagsordenen, men ifølge Jakob Kofod, der er leder i Kommuneqarfik Sermersooqs miljøafdeling, skal vi dog være opmærksomme på, at miljø ikke er lig med affald, herunder hvordan vi håndterer det. Også selvom det er et stort problem mange steder.

Programmet for de årlige miljødage satte affaldshåndtering øverst på dagsordenen. Du kan i denne artikel læse mere om, hvad der var på programmet for de tre miljødage, og hvad der blev evalueret.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø præsenterede deres strategi for oprensning af tabt og efterladt fiskeudstyr. ESANI A/S gav en status på de nye forbrændingsanlæg i henholdsvis Nuuk og Sisimiut samt en status på den affaldsturné, de har gennemført de seneste måneder. De præsenterede også de tiltag, der er iværksat i forbindelse med at få udviklet pantordningerne i Grønland til at kunne omfatte andre embalagetyper end dem fra Nuuk Imeq. Lektor Pernille Erland Jensen på DTU præsenterede en plan for oprettelse af erfarings- og mulighedsdatabase for natrenovationsløsninger i Grønland

Derudover var der oplæg fra kommunerne. Kujalleq Kommunia fortalte bl.a. om deres affaldspakkemaskine. Qeqqata Kommunia fortalte om udfordringen ved, at de ikke kan nå at brænde det affald, der bliver genereret. Avannaata Kommunias oplæg handlede overordnede om, at de er i gang med at rydde op på dumpen i Ilulissat. Kommune Qeqertalik holdt oplæg om nogle af de opgaver, der hører til affaldshåndtering.

Kommuneqarfik Sermersooq præsenterede deres udarbejdelse af kommunale affaldshandlingsplaner, herunder hvordan de skal udføres og om økonomien i det. Her blev bl.a. FN’s Verdensmål inddraget for at beskrive det potentiale, der ligger i at måle de fremskridt, der bliver gjort på affaldsområdet som et bidrag til at realisere verdensmålene – særligt på miljøområdet, men også på de andre bæredygtighedsområder. Dertil fremlagde de to områdeledere fra Tasiilaq og Ittoqqortoormiit om deres arbejde med affaldshåndtering, som fokuserer på lokale løsninger, der passer på den enkeltes lokations udfordringer. I Ittoqqortoormiit vil der i 2023 blive foretaget forsøg med kompostering af organisk affald med en BioCoTech maskine.

På tredje og sidste dag blev dagene evalueret. Det eneste punkt, der blev diskuteret, var dog, at miljø ikke er lig med affald. Ifølge Jakob Kofod var det vigtigt at pointere i og med, at miljødagene udelukkende handlede om affald – og desværre ikke kom ind på andre relevante temaer indenfor miljø og bæredygtighed. Hertil uddyber han:

“Man kunne godt ønske sig, at der op til miljødagene blev uddelegeret opgaver, som var mere veldefinerede end ‘vi vil gerne have et oplæg fra hver kommune’. Endelig bør miljødagene omhandle andet og mere end affaldshåndtering. Også selvom det er et stort problem rigtig mange steder. Kommunale klimastrategier kunne være oplagt. Hvad skal vi gøre ved det relativt store forbrug af fossile brændsler, og andre spørgsmål af den karakter kunne man med fordel tage hul på.”