Kortlægning af Nordiske kommuner og SDG 2030 agendaen

Nordisk rapport om nordiske kommuners arbejde med verdensmålene.

Kommuneqarfik Sermersooq har deltaget i et nordisk projekt med fokus på videndeling omkring de nordiske kommuners arbejde med at implementere SDG 2030 agendaen. Projektets resultater er samlet i en publikation der indeholder en række konkrete eksempler på, hvordan de nordiske kommuner arbejder med at implementere SDG 2030 agendaen – både på et strategisk niveau som element i kommuneplanlægningen, men også i form af mere konkrete praktiske tiltag i mindre projekter.

Afdelingen for Landsplanlægning på e-mail: landsplan@nanoq.gl