Sermersooq etablerer ny digital borgerinddragelsesplatform: Kommuneqarfiga

Kommuneqarfik Sermersooq har etableret en digital platform, til sikring af maksimal borgerinddragelse, også blandt kommunens borgere som bor udenfor Nuuk By. Her kan man komme i dialog med hinanden, med forvaltninger og tage stilling til initiativer som skal i høring, eller hvor man ønsker at starte en offentlig debat før beslutninger tages.

I Kommuneqarfik Sermersooq arbejder man ud fra en borgerinddragelsesstrategi blandt andet ved hjælp af den digitale borgerinddragelsesplatform Kommuneqarfiga. Borgernes medindflydelse er med til at sikre kvaliteten i beslutninger, der har direkte eller inddirekte indflydelse på borgernes hverdag. Tasiilami Suleqatigiippugut arbejder, som en selvfølge, med at udbrede anvendelsen af Kommuneqarfiga-platformen i Tasiilaq distriktets lokaludvikling.

Målet er at sikre, at så mange borgere i kommunen som muligt får mulighed for at få direkte indflydelse på de beslutninger som tages i kommunalt regi. Gennem inddragelse sikres kvaliteten af beslutningerne, og den lokale tilfredshed med Kommunalbestyrelsens og forvaltningernes beslutninger øges. Platformen bakker direkte op om mange SDG-mål om bæredygtighed, og særligt de mål, der omhandler lighed og mulighed for deltagelse i, og påvirkning af beslutningsprocesser.

Vi ser såvel borgerinddragelsesstrategien og Kommuneqarfiga, som elementer der støtter op om en realisering af SDG-mål 10.2, 11.3 og 16.7

Kontakt: Anna Sofie Skjervedal, ledende konsulent i Kommuneqarfik Sermersooq, med særligt fokus på borgerinddragelse: ashs@sermersooq.gl eller Søren Skov, Programchef for Tasiilami Suleqatigiippugut – Vi samarbejder i Tasiilaq: soren@susnow.gl