Royal Arctic Line samarbejder om bæredygtig udvikling

I selskabets CSR-rapport 2020 er der beskrevet, hvordan rederiet arbejder med bæredygtig udvikling, og at fokus er på at nedbringe CO2-aftrykket.

CSR rapporten kan findes her (DK)

Siden 2015 har Royal Arctic Line gennemgået en stor forandringsproces, der har sigtet mod at gøre rederiet både nutidigt, fremtidssikret og i stand til at indgå samarbejder på tværs gennem standardisering og fornyelse af flåden.

IT systemer er skiftet ud, samarbejder er indgået og en ny rutestruktur giver nu kunder adgang til at handle igennem flere havne med flere internationale forbindelser. Den forretningsmæssige strategi er nu i en stabiliseringsfase, der skal sikre, at processer og netværk kan spille optimalt sammen, og at styrken i forandringen kan skabe merværdi for selskabet og dets kunder.

Bedre udnyttelse af aktiverne

Samarbejdet med det islandske rederi Eimskip har resulteret i, at gods mellem Island, Grønland og Skandinavien nu bliver fragtet af tre store skibe i stedet for flere mindre skibe. Dermed nedbringes CO2 udledningen per flyttet container. Det er stordriftsfordelene, grundstenen i samarbejdet, der skaber denne gevinst.

Sæsonudsving i mængden af gods, der skal transporteres, har ligeledes effekt på udnyttelsen af aktiverne, og dermed på CO2 udledningen per flyttet container. Det nye netværk giver muligheder for at adressere disse sæsonudsving. Typisk er højsæsonen fra juni til november, og lavsæsonen fra december til maj. I det tidligere Grønland-Danmark netværk var det ikke muligt at udnytte denne ekstra kapacitet, men med anløb af flere havne i netværket, er dette nu en mulighed.

I 2020 indgik Royal Arctic Line et samarbejde med DHL Global Forwarding. Formålet er at øge forretningsområder, og at højne udnyttelsen af overskudskapaciteten i lavsæsonen, samt den overskudskapacitet, der er mellem strækningerne i netværket, bl.a. dén på sydgående strækninger, der er forårsaget af forskellen på import- og eksportmængder. Det forventes allerede i 2021, at den fælles indsats vil levere signifikante forbedringer i udnyttelsesgraden, og dermed også muligheden for øget indtjening.

Forskningsbaseret udvikling

I forlængelse af at den eksisterende kapacitet bliver udnyttet maksimalt, skal lasten transporteres med mindst mulig brændstofforbrug. Royal Arctic Line har derfor indgået samarbejde med Frugal Technologies og motorleverandøren MAN, der på testbasis har installeret en nyudviklet teknologi ombord på Malik Arctica. Teknologien er et nyt patenteret og klassegodkendt on-top-system til intelligent motorstyring, som kan minimere skibets brændstofforbrug.

Den gennemsnitlige besparelse i brændstofforbruget ligger på 10-15%, hvilket for Malik Arctica svarer til 3-4 tons brændstof i døgnet på den lange strækning mellem Danmark og Grønland.

Frugal Propulsion er et intelligent, lærende kontrolsystem, der ved hjælp af sensorer, Big Data og avancerede algoritmer, sørger for at maskinen konstant er optimeret i forhold til dybgang, last, bølger og vind. Da systemet virker, uanset fuel type, ser Royal Arctic Line et potentiale til at kunne udvide denne teknologi til øvrige skibe i flåden. Det er en teknologi, som her og nu kan være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, og dermed bidrage til at shippingbranchen kan nå sit mål om en CO2-reduktion på 70% pr. fragtet ton inden 2050.

Change language

Luk