Gletsjermel - et nyt globalt gødningsmiddel?

Et forskningsprojekt vil undersøge om gletsjermel fra Grønland kan revitalisere udpint jord, hindre skovafbrændinger i troperne og samtidig skabe nye job i Grønland. 

I et nyt forskningsprojekt ledet af Professor Minik Rosing fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, vil man nu undersøge om gletsjermel fra Grønland kan eksporteres som gødningsmiddel. Forskningsprojektet er støttet med 5 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Indlandsisens konstante bevægelser henover grundfjeldet medfører at den underliggende klippegrund knuses og slibes til et fint pulver kaldet gletsjer-mel. Smeltevandet føres gletsjermelet til søer og fjorde, hvor det aflejres som mudder. Der er gennem de seneste årtusinder afsat kolossale mængder af dette fine mudder i de grønlandske fjorde og der dannes hele tiden nyt materiale.

Det er aldrig før undersøgt om gletsjermel er en interessant ressource, der kan bruges til noget. Men i dette projekt afdækkes nu gletsjermelets potentiale som et næringsrigt gødningsmiddel til tropernes forpinte jorde, så der derved kan produceres mere og bedre mad i verden. Projektet udvikles i et samarbejde mellem planteforskere, jordeksperter, geologer og erhvervsliv i Grønland.

Professor Minik Rosing, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet på e-mail: minik@sund.ku.dk