Borgerne involveres i kommuneplanlægning

Avannaata Kommunia har besluttet at FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling skal være grundlaget for den kommende kommuneplan og bruger verdensmålene til at involvere borgerne i processen.

Kommunalbestyrelsen I Avannaata besluttede på deres møde den 18. oktober 2019 at kommunens nuværende vision skal ændres, så bæredygtighed fremadrettet bliver værdigrundlaget for kommunen. Siden da har Avannaata Kommunia arbejdet henimod at lave en ny strategi for planlægning, Planstrategi 2020, som skal sætte retningen for en mere bæredygtig udvikling af kommunen. I forbindelse med udviklingen af planstrategien gennemføres en spørgeskema undersøgelse hvor borgerne inviteres til at give deres input og ønsker til fremtiden.

Planafdelingen i Avannaata Kommunia på e-mail: plan@avannaata.gl