Aningaasaqarnikkut ataavartumik patajaallisaanermik siuarsaaneq, tamakkiisumik naammassisaqarfiulluartumillu tunisassiorneq taamatuttaaq kikkunnulluunniit pitsaasumik suliffissaqartitsineq

Atorfillit annertusisinniarlugit inuusuttut ilinniarfiit aamma suliassaqarfiit avataaniittut sulilersinneqassapput. Aningaasarsiorsinnaassuseq innuttaasumut ataatsimut ukiumut isertitaqaatit atatiinnarnisaannut peqataassapput aamma sulisut pisinnaatitaaffii isumannaassusaallu atuutsinneqassapput. Isumalluuteqarsinnaanermut pitsaassuseq annertussisinneqassaat, taamaalilluni avatangiisinik ajornerulersitsinani aningaasaqarnikkut qaffaalluni aamma politikkit piujuartitsilluni takornariaqartitsinermut siuarsaatinik tunisissapput.

Naalakkersuisut angusaqarluarfiginiarpaat, Kalaallit Nunaat annertusiartortumik aningaasaqarnikkut imminut napatissinnaanerulernissaa aamma piffissaq ungasinnerusoq isigalugu naalagaaffimmit tapiissutinik pisariaqartitsiunnaassasoq.

Siunissami atugarissaarneq pigissaarnerlu, annertusiartortitsineq aamma namminersortuni suliassaqarneq aqqutigalugit pilersinneqarsinnaapput. Aamma immikkoortortami ataatsimi tamanna pissanngilaq, kisinnili immikkoortortaqarfinni arlalinni. Taamaalilluni inuiaqatigiiffipput imaanit tunisassianik avammut tunisinermi malunnaataasunik allanngorarsinnaasunut annikinnerusumik mianernarunnaassaaq.

Naalakkersuisut taamaammat immikkoortortaqarfiit nutaa immikkut ukkataraat, siunissami inuiaqatitsinnut suli annertusisitsinermik tuniseqataasussat. Tassaapput takornariaqartitsinermut aamma aatsitassarsiornermut immikkoortortaqarfiit. Annertusiartortitsinermik pilersitsineq sammisaavoq ataaseq – allaavoq inuit suliffeqanngitsut suliffeqalersinnissaannik aqqutissiuussineq. Assinganik peqquteqartumik suliassaqartitsinermut suliniutit pitsanngorsarnissaat aamma ukkatarineqarput.

Aningaasaqarnikkut aporfiusut suliffeqarfinni inissisimanernut assut attuumassuteqarput. Inuusuttut suliffeqanngitsut, ilinniarsimassutsip qaffasissusaa, attaveqaatit aporfiusinnaasut aamma nuuttarnerit, tamarmik Kalaallit Nunaanni piujuartitsisumik aningaasaqarnermut sunniuteqarpoq.

Kisitsisinnguineq

Una takussutissiaavoq anguniakkani ullumikkut uuttuutigineqarsinnaasut. Kalaallit Nunaata Naatsorsueqqissaartarfiata nittartakkamini SDG 2030 tunngassutillit saqqummersikkumaarpai, kisitsisit naatsorsukkat suliami anguniakkani tulluussakkat.

Suiaassutinut aamma ukiunut naligiissutsip annertussusiata agguarneqarnera (%)
Najoqqutaq: Grønlands Statistik

  1. Angutit
  2. Arnat
02468101218202530354045505560+

Nunarsuaq tamakkerlugu suussusersiutit (8.5.2) Suliffissaaleqisut amerlassusiat suiaassutsinut, ukiunut aamma inunnut innarluutilinnut agguarlugit

Innuttaasumut ataatsimut piviusumik TAN-imi ukiumut siuariarneq (2010-imi akinut ataqatigiiaanut nalit)
Najoqqutaq: Grønlands Statistik

3,2 %

Nunarsuaq tamakkerlugu suussusersiutit (8.1.1) Innuttaasumut ataatsimut piviusumik TAN-imi ukiumut siuariarneq

Nutaarsiassat

Ilisarnaatinik aallerit, nutaarsiassanik atuarit aamma pisussanik nassaarit.

Anguniagassat ilaat

Nunarsuaq tamakkerlugu anguniagassani tamani aalajangersimasunik iliuuserisassaqarpoq.
Suliffiit naammaginartuunissaat aningaasaqarnikkullu ineriartornissaq pillugit nunarsuaq tamakkerlugu anguniagassaq 8 aqqaneq-marlunnik anguniagassartaqarpoq.

Anguniagassat ilaat 8.1 – Aningaasaqarnikkut siuariartorneq ataavartoq pilersinneqarli

Innuttaasumut ataatsimut aningaasaqarnikkut ukiumut siuariartarneq nunami pissutsit naapertorlugit aalajangiussimaneqassaaq, pingaartumillu nunani ineriartorfiusuni ukiumut ataatsimut tunisassiat ataatsimut nalinganni (TAN (BNP)) annikinnerpaamik 7 procentimi siuariassalluni.

Anguniagassat ilaat 8.2 – Aningaasarsiornikkut ineriartortitsineq atortorissaarutit aamma nutaaliorneq aqqutigalugit annertusarneqarli

Aningaasarsiornikkut naammassisaqarsinnaassuseq assigiinngissitaarisitsinikkut, teknologiit pitsaanerulersinnerisigut nutaaliornikkullu qaffasinnerulernera anguneqassaaq, ilaatigut qaffasissumik naleqarnerulersitsinerup sulisussanillu annertuunik pisariaqartitsisut ingerlataqarfiit isiginiarnerisigut.

Anguniagassat ilaat 8.3 – Politikki suliffinnik pilersitsisoq aamma ingerlatseqatigiiffinnik siuarsaasoq ingerlanneqarli

Ineriartortitsinermut sammisumik politikkinik siuarsaasoqassaaq, ingerlatanik tunisassiortunik tapersersuisoq, atorfinnik naammaginartunik pilersitsisut, aallarnisaasut, isumassarsisitsisut nutaaliortullu, aamma suliffeqarfinnik mikisuaqqanik, mikisunik akunnattumillu angissusilinnik aaqqissuussinermik ineriartortitsinermillu siuarsaasoq, ilaatigut aningaasatigut kiffartuussinernut periarfissaqarnikkut.

Anguniagassat ilaat 8.4 – Pisuussutit atuinissamut aamma tunisassiornissamut atorluarneqarlik

2030-p tungaanut atuinerup tunisassiornerullu iluanni nunarsuarmi isumalluutitigut pisariillisaaneq ingerlaavartumik pitsaaninngortinneqassaaq, aamma piujuartitsinermik tunngaveqartumik atueriaaseq tunisassioriaaserlu pillugit tunngaviusumik ukiunut qulinut suliniutit naapertorlugit, nunat siuarsimasut siuttoralugit, aningaasarsiornikkut siuariartorneq avatangiisinik ajorseriartitsinermiit illuartinneqarnissaa anguniarneqassaaq.

Anguniagassat ilaat 8.5 – Piffissaq tamakkertarlugu atorfeqarneq aamma pitsaasumik suliffeqarneq naligiimmillu aningaasarsiorneq pilersinneqarlik

2030 sioqqullugu arnanut angutinullu tamanut tamakkiisumik naammassisaqarsinnaasunillu sulisoqarneq ileqqorissumillu sulineq anguneqassaaq, tassunga ilanngullugit inuusuttut aamma inuit innarluutillit, aamma assigiimmik naleqartumut sulinermut naligiimmik akissarsiaqartitsineq.

Anguniagassat ilaat 8.6 – Inuusuttut suliffimmi, ilinniarfimmi aamma praktikkimi ikiorneqarlik

2020 sioqqullugu inuusuttut suliffeqanngitsut imaluunniit ilinnialersimanngitsut amerlassusiat malunnartumik ikilisinneqarsimassapput.

Anguniagassat ilaat 8.7 – Inussiaateqarneq, inunnik niuertarneq aamma meeqqanik sulisoqartarneq unitsinneqarlik

Pinngitsaaliilluni sulisitsinerit, nutaaliaasumik inussiaateqarneq inunnillu niuerneq nungutinniarlugit massakkorpiaq kinguneqarluartunillu aaqqiisoqassaaq aamma meeqqat sulisinneqartarnerat ajornerpaat tamaasa inerteqqutaalernissaat atorunnaarsinnissaallu qulakkeerneqarluni, tassunga ilanngullugit meeqqanik sakkutooqartalerneq atuisarnerlu, aamma meeqqanik sulisoqartarnerit suulluunniit tamarmik 2025 sioqqullugu nungussimanissaat.

Anguniagassat ilaat 8.8 – Sulisartut pisinnaatitaaffii illersorneqarlik, aamma suliffimmi avatangiiseq toqqissisimanartoq pilersinneqarli

Sulisartut pisinnaatitaaffii illersorneqassapput aamma sulisartunut tamanut suliffimmi avatangiisit isumannaatsut qajannaatsullu qulakkeerneqarlutik, tassunga ilanngullugit inunnut nutsersimallutik sulisartunut, pingaartumik arnat nutsersimasut, aamma suliffeqarnikkut isumannartumiittut.

Anguniagassat ilaat 8.9 – Takornariaqarneq ataavartoq tapersersorneqarli

2030 sioqqullugu piujuartitsisumik takornariaqarnermik siuarsaasumik, suliffissanik pilersitsisunik najukkanilu kulturinik tunisassianillu siuarsaasunik politikinik ilusilersuisoqarlunilu naammassinnittoqassaaq.

Anguniagassat ilaat 8.10 – Kikkut tamarmik bankinut, qularnaveeqqutinut aamma aningaasatigut kiffartuussinernut periarfissinneqarlik

Bankinut, qularnaveeqqutinut kikkunnullu tamanut aningaasatigut kiffartuussinerit siuarsarnissaannut periarfissallu annertusinissaanut nunami namminermi aningaaseriviit piginnaasaat nukittorsarneqassapput.

Anguniagassat ilaat 8.a – 'Aid for Trade' tapersersorneqarli

Niuernermut attuumassuteqartumik nunanut ineriartorfiusunut ikiuisarneq pitsaanerulersinneqassaaq, pingaartumik nunanut annikinnerpaamik ineriartorsimasunut, ilaatigut Nunanut Annikinnerpaamik Ineriartorsimasunut Niuernikkut Ikiuineq pillugu Tunngaviusunut Peqataalersimasut Nukittorsakkat aqqutigalugit.

Anguniagassat ilaat 8.b – Inuusuttut sulilernissaannut nunarsuarmi periusissiamik pilersitsisoqarli

2020 sioqqullugu inuusuttut sulilersinnissaannut nunarsuarmi periusissiaq ineriartortinneqarlunilu aallartinneqassaaq, Nunanilu Tamalaani Sulisartut Kattuffiata (ILO) Nunarsuaq tamakkerlugu atorfitsigut isumaqatigiissutaa naammassineqarluni.