COVID19, verdensmål og et Grønland frit for korruption

Transparency International Greenland

Korruption er en alvorlig trussel mod opnåelse af Verdensmålene. Transparency International Greenland (TIG) er en NGO, der arbejder for et Grønland fri for korruption.

TIG arbejder målrettet for Verdensmål 16, Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Heri indgår delmål 16.5. Reducer korruption og bestikkelse af alle slags. FN angiver, at uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, Transparency International (TI) udbygger ved at anføre, at korruption er én af de alvorligste trusler mod demokrati og ligeværdighed.

COVID-19 pandemien er en alvorlig trussel mod anti-korruption, god regeringsførelse og samfundets udvikling. TI har besluttet i årene 2021-2022 at sætte fokus på følger af COVID-19. TIG afholdt i maj 2020 et debat-arrangement om Grønland under Coronakrisen. Har restriktionerne indskrænket de grundlæggende frihedsrettigheder og svækket demokratiet, og har der været tilstrækkelig transparens? blev debatteret på baggrund af lovændringer i Danmark og Grønland samt set i lyset af Menneskerettighederne.

TIG vil i de kommende år fortsat være vagthund og gøre opmærksom på, når der er manglende transparens i lovarbejdet. Arbejdet kan følges på hjemmesiden for Transparency Greenland og på foreningens Facebookside.

Transparency Greenland på E-mail: Info@transparency.gl