Børnedemokrati i grønlandske boligområder

Pilotprojektet undersøger hvordan man kan inddrage børn og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder via børnedemokrati.

Målet er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos børn i de grønlandske boligområder. Gennem afholdelsen af en lang række børneinddragelsesaktiviteter gives børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor. Børnedemokrati kan samtidig bidrage til den generelle igangværende demokratiudvikling i Grønland og til at efterleve både FNs Børnekonvention og Verdensmålene.

Børnedemokratiet har vundet flere priser i Danmark og det afprøves nu hvordan børnedemokrati kan tilpasses en grønlandsk kontekst. Børnedemokratiet er opstartet og testes i et større boligområde i Sisimiut, og der er allerede stor tilslutning fra både boligområdets børn og lokalsamfundet. Ambitionen er på sigt, at udbrede børnedemokratiet via et større landsdækkende projekt på tværs af Grønland.

Anita Hoffer, stabsdirektør, INI på Mobil: + 299 58 45 30 eller E-mail: aho@ini.gl
Stine Konradi, projektleder, Konradi – liv i og mellem husene M: 28 55 24 24, E: stine@konradi.nu