Norden - verdens mest bæredygtige region?

De nordiske lande bliver enige om en ambitiøs aftale og plan for det nordiske samarbejde omkring bæredygtig udvikling i den nye Vision 2030.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, underskrev i 20. august 2019 i Reykajvik - sammen med de 8 andre nordiske statsoverhoveder en ny aftale om det nordiske samarbejde omkring bæredygtig udvikling – Vision 2030. De nordiske lande har Vision 2030 sat sig nogle ambitiøse mål for det fremtidige samarbejde. Helt overordnet er det ambitionen, at Norden senest i 2030 skal være verdens mest integrerede og bæredygtige region.

Aftalen fra sommeren 2019 er nu fulgt op af en ny nordisk vision for samarbejdet i Nordisk Ministerråd: Vision 2030. Du kan læse mere om arbejdet med Vision 2030 på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Departementet for Udenrigsanliggender på e-mail: nap@nanoq.gl