GrønlandsBANKEN som erhvervspartner til Mind Your Own Business

I efteråret 2020 stiller GrønlandsBANKEN for tredje gang erhvervsmentorer til rådighed for drenge, der vil lave en mikro-virksomhed.

Hvad får i ud af partnerskabet?

Carsten Th. Pedersen, Administrationsdirektør i GrønlandsBANKEN:

”Vores dygtige medarbejdere får mulighed for at være et forbillede for nogle unge drenge og derigennem at motivere dem til at få sat sig nogle mål og pejlemærker i tilværelsen som ung og teenager. Hver og én vi kan hjælpe, vil på sigt være til gavn for Grønland – og det er bl.a. på den måde vi forsøger at være til gavn for Grønland nu.”

Afslut sætningen: Partnerskab mellem os skaber…

Ivalu Nørreslet Rex, Projektleder i Mind Your Own Business, Nuuk:

“…for drengene en øget tro på, at der er et arbejdsmarked, der vil dem og kan inspirere dem til på længere sigt at vælge en faglig retning. Partnerskabet gør dermed en kæmpe forskel for drengene i Mind Your Own Business og i udvikling af deres mikrovirksomheder.”

Administrationsdirektør Carsten Th. Pedersen på e-mail: ctp@banken.gl