ESA forskningsstøtte til Grønland i nyt satellitprojekt om overfladevand

Grønland er et af 5 lande, der er udvalgt til at deltage som eksempel i et nyt 2-årigt forskningsprojekt om kortlægning af overfladevandressourcer finansieret af ESA (European Space Agency). 

Projektet har fået navnet WorldWater. Det overordnede mål med WorldWater er at styrke nationale og regionale myndigheder med jordobservationsdata og -værktøjer til bedre at overvåge deres vandressourcer og rapportere om den globale vandagenda – særligt afrapportering på verdensmål 6.

WorldWater projektet vil supplere en række allerede eksisterende globale datasæt ved at tilbyde et nationalt / regionalt perspektiv til overvågning af overfladevand. Projektet vil udvikle nye EO-metoder og -værktøjer, der udnytter alle frit og åbent tilgængelige satellitdatastrømme af optiske og radarsatellitbilleder og kombinerer dem med observationer på indre vandstand fra satellitradar-altymetri for at tilbyde integrerede EO-løsninger til overvågning af ændringerne i overfladevand, begge i omfang og volumen.

ESA har efter et udbud valgt, at give kontrakten til at gennemføre projektet til et konsortium, der ledes af DHI GRAS (Danmark) med GeoVille (Østrig), GISAT (Tjekkiet), GRID-Arendal (Norge) og Danmark tekniske Universitet (Denmark) som partnere. Fra Grønland koordinerer Afdelingen for Landsplanlægning og Grønlands Forundersøgelser Asiaq projektet.

Senior Project Manager i DHI GRAS, Christian Tøttrup på e-mail: cto@dhigroup.com