SDG 2030 agenda indgår i modernisering af planloven

SDG 2030 agendaen danner inspirations- og metodegrundlag for en systematisk gennemgang af planloven til brug for en kommende revision og modernisering af lov om planlægning og arealadministration.

Den kommende revision og modernisering af planloven vil anvende SDG 2030 agendaen til at sikre, at planloven understøtter en overordnet bæredygtig udvikling. Der er fokus på at styrke 1) planlovens rammebestemmelser og rammevilkår for erhvervsinvesteringer, 2) planlovens miljøbestemmelser og miljøhensyn ift. menneskers sundhed og velbefindende samt 3) planlovens beskrivelse af nye digitale forvaltningsprocesser.

Nogle af de problemstillinger vi i dag oplever med planloven handler blandt andet om en uklarhed i forhold til lodtrækning om arealer, mulighed for tilbagetagning af arealtildelinger, uklarhed om mulighederne for arealreservation i projektansøgninger, manglende bestemmelser om sektorplanlægning, uklare og for kortsigtede rammer for erhvervsinvesteringer, manglende bestemmelser om miljøhensyn og afstandsforhold mellem forskellige delområder og meget mere.

Alt dette og nødvendigheden af en revision af planloven blev bragt op af Kommuneqarfik Sermersooq på det sidste møde i den politiske koordineringsgruppe mellem Naalakkersuisut og landets fem borgmestre i Kangerlussuaq i marts 2020. Der var her bred politisk opbakning til en kommende modernisering af planloven.

Ud over et fokus på SDG 2030 agendaen vil der i den kommende modernisering af planloven ske en præcisering af begreber og effektivisering af arealforvaltningsprocesser i kommunernes administration af de fysiske arealer. Denne præcisering af lovgivningen er en udløber af grunddataprogrammet og den digitalisering af forvaltningsprocesser dette medfører.

Du kan læse mere om arbejdet med en modernisering og revision af planloven på plan- og arealportalen og grunddataprogrammet på den nationale geodataportal NunaGIS.

Afdelingen for Landsplanlægning på e-mail: landsplan@nanoq.gl